• Cross-flow Closed Circuit Cooling Towers / Evaporative Closed-circuit Coolers

    Torres de refrigeració de circuit tancat de flux creuat / Refredadors de circuit tancat evaporatius

    Com a torre de refredament evaporativa de flux creuat de tipus de corrent induït, el fluid de la torre (aigua, oli o propilenglicol) s’utilitza per proporcionar refrigeració que està tancada en una bobina i que no s’exposa directament a l’aire. La bobina serveix per aïllar el fluid del procés de l'aire exterior, mantenint-lo net i contaminant-se en un bucle tancat. Fora de la bobina, hi ha aigua que s’escola sobre la bobina i es barreja amb l’aire exterior per descarregar aire calent de la torre de refrigeració a l’atmosfera a mesura que s’evapora una part de l’aigua. L’aigua freda fora de la bobina es torna a fer circular i es reutilitza: l’aigua freda torna al principi del procés per absorbir més calor durant l’evaporació. Ajuda a mantenir un fluid de procés net que reduirà els costos de manteniment i operació.